นิสิตวิทยาลัยการจัดการสร้างชื่อ - ได้รับรางวัลบุคคลดีเด่น ประจำปี 2566

28/2/2567 12:59:32น. 72
นิสิตวิทยาลัยการจัดการสร้างชื่อ - ได้รับรางวัลบุคคลดีเด่น ประจำปี 2566
วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา
ขอแสดงความยินดีกับ💐✨
นายชัยดำรงค์ สิงหเจริญวัฒน์
ศิษย์ปัจจุบัน ปีการศึกษา 2563
ปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
ปัจจุบัน : ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองมะค่า อ.สอยดาว จ.จันทบุรี สพป.จันทบุรี เขต 2
—————————————-
🏆ที่ได้รับรางวัล บุคคลดีเด่น ประจำปี 2566
✨“ประเภทกรรมการและเลขานุการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน”✨
จากสมาคมกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย
ในงานประชุมสัมมนาวิชาการและประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2566
ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-28 เมษายน 2567 ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จังหวัดเชียงใหม่

   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   rachatapan.wo@up.ac.th   
28/2/2567 12:59:32น. 72
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน