คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดดำเนินโครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตชั้นปีที่ 4 คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีการศึกษา 2566

1/3/2567 11:04:48น. 132
คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ดำเนินการจัดโครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตชั้นปีที่ 4 (นิสิตรหัส 63) คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีการศึกษา 2566 ในวันเสาร์ ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567  ณ ห้องเรียน PKY 2 อาคารเรียนรวมหลังเก่า มหาวิทยาลัยพะเยา โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.มนตรา พงษ์นิล คณบดีคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดและกล่าวแสดงความยินดี ร่วมกับคณะผู้บริหาร, ประธานหลักสูตรฯ และเจ้าหน้าที่ เนื่องในโอกาสสำเร็จการศึกษา ของนิสิต ภายในกิจกรรมมีการจัดเสวนาเพื่อเป็นแนวทางในการเตรียมความพร้อมก่อนการทำงาน ในหัวข้อ รัฐ-พัฒน์ ในโลกศตวรรษที่ 21” ซึ่งรูปแบบกิจกรรมมีทั้ง Onsite และ Online ผ่านระบบ MS Teams ให้กับนิสิตทั้ง 3 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต .. (พัฒนาสังคม) , หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต รป.บ.(การจัดการนวัตกรรมสาธารณะ) และหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ร.. จำนวน 255 คน 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   วิทวัส ประเสริฐศักดิ์   
ข้อมูล/ข่าว :    วิทวัส ประเสริฐศักดิ์   
เพิ่มข่าวโดย :   penpitak.ra@up.ac.th   
1/3/2567 11:04:48น. 132
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน