วันที่ 2-3 มีนาคม 2567 คณะวิทยาศาสตร์จัดโครงการบริการวิชาการ การปฏิบัติการทดลองให้นักเรียน โรงเรียนพะเยาพิทยาคม จังหวัดพะเยา

4/3/2567 16:42:53น. 175
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
วันที่ 2-3 มีนาคม 2567 ผศ.ดร.เริงฤทัย ศิริรักษ์ ผู้ช่วยคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฝ่ายบริการวิชาการ ให้การต้อนรับและกล่าวเปิดจัดกิจกรรมฝึกปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์แก่คณะครูและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1/14 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนพะเยาพิทยาคม จังหวัดพะเยา
หัวข้อปฏิบัติการต่างๆ ดังนี้
1. นักกีฏวิทยารุ่นเยาว์
2. การย้อมสีโครโมโซมอย่างง่ายด้วยสีธรรมชาติ
3. DIY การเก็บรักษาพรรณไม้
4. ลิบปาล์มไขผึ้ง
โดยมีคณาจารย์และนักวิทย์ สาขาชีววิทยาและสาขาเคมี เป็นวิทยากรและผู้ช่วยวิทยากร


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ผศ.ดร.เริงฤทัย ศิริรักษ์   
ข้อมูล/ข่าว :    ผศ.ดร.เริงฤทัย ศิริรักษ์   
เพิ่มข่าวโดย :   pimpilar.ch@up.ac.th   
4/3/2567 16:42:53น. 175
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน