มหาวิทยาลัยพะเยาเข้าร่วมการประชุมหารือร่วมกับประธานคณะกรรมการ ส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กสว.) ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

6/3/2567 11:55:27น. 316
มหาวิทยาลัยพะเยาเข้าร่วมการประชุมหารือร่วมกับประธานคณะกรรมการ ส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กสว.) ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
       เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2567 มหาวิทยาลัยพะเยานำโดย ศาสตราจารย์ ดร.เสมอ ถาน้อย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม ได้เข้าร่วมการประชุมรือร่วมกับประธานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กสว.) ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะ ระหว่างประธานคณะกรรมการฯ ผู้บริหาร และผู้แทนนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยในเขตภาคเหนือ ในการบริหารจัดการทุนวิจัยภายใต้กองทุนส่งเสริมด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ในฐานะหน่วยรับงบประมาณ


 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ธนภัทร นวลศรี   
ข้อมูล/ข่าว :    ธนภัทร นวลศรี   
เพิ่มข่าวโดย :   thanaphat.no@up.ac.th   
6/3/2567 11:55:27น. 316
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน