สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ คณะ ICT ส่งมอบผลงานนิสิต โปรเจคระบบ Line OA ห้องฉุกเฉิน รพ. ม.พะเยา

6/3/2567 14:47:24น. 55
ระบบ Line OA ห้องฉุกเฉิน รพ. ม.พะเยา
         เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2567 ณ ห้องฉุกเฉิน โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส่งมอบโปรเจคระบบ Line OA ห้องฉุกเฉิน รพ. ม.พะเยา ซึ่งเป็นผลงานของนิสิต คือ นายกุลวิวัฒน์ นาทธีรนันท์, นายพงศ์พิชญ์ จันทร์สุเทพ และนายณัฐพันธ์ จาง โดยมี ดร.ณัฐพล หาญสมุทร เป็นอาจารย์ ที่ปรึกษาโครงงาน ซึ่งมี พว.พยนต์ ดวงทิพย์ พยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน เป็นผู้ให้ข้อมูลการทำโปรเจคดังกล่าว
        โดยระบบมีความสามารถ ดังนี้ ฟีเจอร์แจ้งเหตุฉุกเฉิน ที่แนบข้อมูล Location ส่ง line notification ตรงมายังบุคคลากรที่เกี่ยวข้องที่ห้องฉุกเฉิน ฟีเจอร์ Line Chatbot ช่วยตอบคำถามพื้นฐานแบบอัตโนมัติ ฟีเจอร์โพสข่าวสารประชาสัมพันธ์ และ Infographic ฟีเจอร์ลงทะเบียนผู้เข้าใช้บริการ ฟีเจอร์ VDO นำเสนอความรู้ที่จำเป็น
          ซึ่งโปรเจ็คนี้ได้รางวัล ดังนี้ รางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่ง ระดับคณะ ICT Open House และรางวัลชมเชย ระดับสาขา SE Project Days 2024


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   าขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง   
เพิ่มข่าวโดย :   mayurate.sa@up.ac.th   
6/3/2567 14:47:24น. 55
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน