โครงการพื้นฟูศักยภาพลูกค้าพักชำระหนี้ของธนาคาร ในหลักสูตร “ฟื้นฟู พัฒนาอาชีพเดิม อาชีพเสริม เพิ่มอาชีพใหม่” โดย ธ.ก.ส. จังหวัดพะเยา ร่วมกับคณะเกษตรฯ

8/3/2567 11:13:08น. 85
โครงการพื้นฟูศักยภาพลูกค้าพักชำระหนี้ของธนาคาร ในหลักสูตร “ฟื้นฟู พัฒนาอาชีพเดิม อาชีพเสริม เพิ่มอาชีพใหม่” โดย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาพะเยา ร่วมกับคณะเกษตรศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยพะเยา

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2567 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาพะเยา ร่วมกับคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดโครงการพื้นฟูศักยภาพลูกค้าพักชำระหนี้ของธนาคาร ในหลักสูตร “ฟื้นฟู พัฒนาอาชีพเดิม อาชีพเสริม เพิ่มอาชีพใหม่” จำนวน 4 รุ่น โดยอบรมรุ่นละ 1 วัน รวมเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้นจำนวน 800 ท่าน

 

   

โดยการจัดโครงการแบ่งเป็น 2 ช่วง โดยภาคเช้าเป็นการชี้แจงวัตถุประสงค์ของโครงการพื้นฟู พัฒนาศักยภาพลูกค้าพักชำระหนี้ ของลูกค้า ธกส.สาขาพะเยา ตามนโยบายของธนาคารประจำปี 2567 โดย นายกลศาสตร์ เรืองแสน ผู้อำนวยการสำนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์เพื่อการเกษตรจังหวัดพะเยา และการเสวนาเรื่อง ตลาดนำ นวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้ ซึ่งผู้ร่วมเสวนาประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานหอการค้า จ.พะเยา ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ จ.พะเยา ฟาร์มสุขทางใจ สวนเห็ดภูกามยาว และสวนขวัญออร์แกนิค เพื่อให้ความรู้ สร้างแรงบันดาลใจในการสร้างรายได้เสริมแก่เกษตรกร และยังเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ร่วมโครงการได้พบปะกับผู้ผลิตรายอื่นมีโอกาสสร้างกลุ่ม เพิ่มโอกาสในการตลาดและเพิ่มโอกาสในการต่อรองกับผู้ค้าในอนาคต และมีการฝึกปฏิบัติในภาคบ่าย เพื่อวางแผนการผลิตและการตลาด โดยเกษตรกรจะได้มีโอกาสเลือกเรียนรู้อาชีพใหม่ เพื่อสร้างอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ 5 หลักสูตรได้แก่
หลักสูตรที่ 1 การปลูกผักระยะสั้นประกอบด้วยการปลูกพืชด้วยดินและการปลูกด้วยไฮโดรโพนิก
หลักสูตรที่ 2 การเลี้ยงนกกระทาและการแปรรูปเพื่อการค้า
หลักสูตรที่ 3 การเลี้ยงกบและการแปรรูปเพื่อการค้า
หลักสูตรที่ 4 การเพาะเห็ดในถุง
หลักสูตรที่ 5 การแปรรูปอาหาร(น้ำพริก)

  

 

ในการจัดโครงการครั้งนี้หวังว่า ผู้ที่เข้าร่วมโครงการพื้นพูพัฒนาศักยภาลูกค้าพักชำระหนี้ในครั้งนี้ จะสามารถฟื้นฟูพัฒนาอาชีพเดิม อาชีพเสริม และเพิ่มอาชีพใหม่ มีรายได้เพิ่มขึ้น ลดต้นทุนการผลิตของตัวเอง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการสร้างรายได้ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในอนาคต

   

        



         

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คณะเกษตรศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    เปรมดา ทิพย์เดโช   
เพิ่มข่าวโดย :   kittithat.tu@up.ac.th   
8/3/2567 11:13:08น. 85
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน