นิสิต ป.เอก การจัดการการท่องเที่ยว โรงแรม และธุรกิจบริการ โชว์ผลงานออกแบบโปสเตอร์ ในรายวิชาการส่งเสริมการท่องเที่ยวร่วมสมัยในยุคอภิมหาข้อมูล

9/3/2567 13:19:20น. 67
นิสิต ป.เอก การจัดการการท่องเที่ยว โรงแรม และธุรกิจบริการ โชว์ผลงานออกแบบโปสเตอร์ ในรายวิชาการส่งเสริมการท่องเที่ยวร่วมสมัยในยุคอภิมหาข้อมูล
วันที่ 9 มีนาคม 2567 รายวิชาการส่งเสริมการท่องเที่ยวร่วมสมัยในยุคอภิมหาข้อมูล ของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว โรงแรม และธุรกิจบริการ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.เสรี วงษ์มณฑา อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา มอบหมายให้นิสิต สร้างสรรค์ชิ้นงานโปสเตอร์ และเดินชมผลงานของนิสิต บริเวณหน้าห้อง L804 วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา ชั้น 8 อาคารเวฟเพลส กรุงเทพฯ
ทั้งนี้ รายวิชาการส่งเสริมการท่องเที่ยวร่วมสมัยในยุคอภิมหาข้อมูล ซึ่งเกี่ยวกับ ปัญหาร่วมสมัยในยุคอภิมหาข้อมูลเกี่ยวกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศ ทั้งทางด้านการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวการตลาดการท่องเที่ยว การสื่อสารการตลาดการท่องเที่ยว การสร้างบรรยากาศทางกายภาพ และบรรยากาศทางสังคม ด้านความปลอดภัยและความมั่นคงของนักท่องเที่ยว การสร้างภาพลักษณ์ตราสินค้าเพื่อความเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่น


💜💛💜💛💜💛💜💛💜💛
🌐Website วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา
🌐Facebook วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา
🌐Youtube วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   rachatapan.wo@up.ac.th   
9/3/2567 13:19:20น. 67
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน