วิทยาลัยการศึกษา เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง “ความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนา และยกระดับคุณภาพการศึกษา”

11/3/2567 17:02:39น. 103
วิทยาลัยการศึกษา เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง “ความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนา และยกระดับคุณภาพการศึกษา”
    วันที่ 8 มีนาคม 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ลงนามบันทึกข้อตกลงความเข้าใจ เรื่อง “ความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนา และยกระดับคุณภาพการศึกษา” ระหว่าง สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) กับมหาวิทยาลัยพะเยา ผ่านระบบ Online ซึ่งการลงนามบันทึกข้อตกลงความเข้าใจในครั้งนี้ จัดขึ้นโดยสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจระหว่าง สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) กับสถาบันอุดมศึกษาซึ่งจะเป็นศูนย์ประสานงาน สมศ. จำนวน 30 แห่ง และหน่วยงานต้นสังกัดส่วนกลาง โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.รักษิต สุทธิพงษ์ คณบดีวิทยาลัยการศึกษา ร่วมเป็นสักขีพยานการลงนามบันทึกข้อตกลงความเข้าใจในครั้งนี้ และดร.วิภาวี ศิริลักษณ์ ผู้ช่วยคณบดีวิทยาลัยการศึกษา ผู้ประสานงานศูนย์ประสานงาน สมศ. มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมเป็นสักขีพยานและประชุมสื่อสารความเข้าใจการดำเนินการส่งเสริมการนำผลประเมินไปใช้ผ่านช่องทาง Facebook Live สมศ. เพื่อร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาให้เกิดผลเป็นรูปธรรม ในการส่งเสริมนำผลประเมินไปใช้ สู่การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาอย่างยั่งยืนต่อไป


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   khomthit.cha@up.ac.th   
11/3/2567 17:02:39น. 103
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน