วิศวกรรมโยธา มพ. คว้า 2 รางวัล การแข่งขันเพื่อสร้างสรรค์วิชาการด้านโครงสร้างด้วยไม้ไอศกรีม ครั้งที่ 17

12/3/2567 14:08:52น. 235
วิศวกรรมโยธา มพ. คว้า 2 รางวัล การแข่งขันเพื่อสร้างสรรค์วิชาการด้านโครงสร้างด้วยไม้ไอศกรีม ครั้งที่ 17

   คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมบูรณ์ เซี่ยงฉิน อาจารย์ประจำหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา พร้อมด้วยครูปฏิบัติการ พานิสิตเข้าร่วมการแข่งขันเพื่อสร้างสรรค์วิชาการด้านโครงสร้างด้วยไม้ไอศกรีม สายงานวิศวกรรมโยธา ชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 17 ชิงถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในระหว่างวันที่ 15 - 16 กุมภาพันธ์ 2567 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

  นิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา สร้างชื่อเสียงคว้ารางวัลชมเชย ในการแข่งขันเพื่อสร้างสรรค์วิชาการด้านโครงสร้างด้วยไม้ไอศกรีม สายงานวิศวกรรมโยธา ชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 17 โดยมีรายชื่อนิสิตดังต่อไปนี้

นิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ชั้นปี 2 ประกอบด้วย

   นางสาวศศิวิมล ตุพิลา

   นายธนธรณ์ ไชยบำรุง

   นางสาวณัฐวดี พรมเลิศ

นิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ชั้นปี 3 ประกอบด้วย

   นายอนันต์ ชมชอบไพรพณา

   นายแสงหล้า มีนา

   นางสาว ธนัญภัทร์ ศรีสวัสดิ์

   คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จึงขอแสดงความยินดีกับนิสิตซึ่งนับเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของมหาวิทยาลัยพะเยาที่นิสิตได้นำความรู้ในวิชาชีพที่เรียน มาประยุกใช้ในการแข่งขันจนประสบความสำเร็จและสามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิตการทำงานในอนาคตต่อไป
 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ประชาสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    ประชาสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   sireethorn.ro@up.ac.th   
12/3/2567 14:08:52น. 235
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน