ศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์ จัดทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนห้องเรียนวิทยาศาสตร์ฯ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา

12/3/2567 15:44:36น. 139
ศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์ จัดทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนห้องเรียนวิทยาศาสตร์ฯ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา

 

     ศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์ จัดทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนห้องเรียนวิทยาศาสตร์ โครงการวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนสำหรับผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วมว.) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 4-6 จำนวน 179 คน ในวันพฤหัสบดีที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้อง LB 202 และ LB 204 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา แบ่งการทดสอบออกเป็น 3 รอบ ประกอบด้วย รอบที่ 1 เวลา 13.00-14.00 น. สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 4 จำนวน 59 คน รอบที่ 2 เวลา 15.00-16.00 น. สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 5 จำนวน 60 คน และรอบที่ 3 เวลา 17.00-18.00 น. สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 6 จำนวน 60 คน โดยมีคณะกรรมการควบคุมการทดสอบ คอยกำกับดูแลความเรียบร้อย ประสานงาน และให้คำแนะนำแก่นักเรียน ตลอดการทดสอบฯ คณะศิลปศาสตร์ขอขอบคุณคณาจารย์และบุคลากร ที่ได้ร่วมกันปฏิบัติงานดังกล่าวฯ ให้ลุล่วงตามวัตถุประสงค์

 

ภาพ: คณะกรรมการควบคุมการทดสอบ ศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์

ข้อมูล / ข่าว: ศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์ / นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง เจ้าหน้าที่ประจำคณะศิลปศาสตร์                            

เว็บไซต์คณะศิลปศาสตร์ : https://www.libarts.up.ac.th/ 
Facebook อัลบั้มภาพเพิ่มเติม :
https://www.facebook.com/photolibarts/


 

facebooktwitterline


ภาพ :   คณะกรรมการควบคุมการทดสอบ ศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    ศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์ / นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง   
เพิ่มข่าวโดย :   khettaphat.ph@up.ac.th   
12/3/2567 15:44:36น. 139
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน