บุคลากรและนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมอบรมการผลิตสื่อออนไลน์

12/3/2567 16:48:14น. 145
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
วันที่ 12 มีนาคม 2567 บุคลากรและนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมอบรมการผลิตสื่อออนไลน์ วัตถุประสงค์เพื่อสื่อสารข้อมูลและข่าวสาร แบ่งปันความรู้ให้กับบุคคลภายนอก เผยแพร่ข่าวสารและข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและทันสมัย และเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ชัดเจน โดยได้รับเกียรติจากคุณณรงค์ วงค์ไชย นักประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยพะเยา มาบรรยายการผลิตสื่อออนไลน์ การสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์แและทำการ Workshop สร้างวีดีโอ Tiktok ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์ 1 มหาวิทยาลัยพะเยา


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   พิมพิลา จันกันธรรม   
ข้อมูล/ข่าว :    พิมพิลา จันกันธรรม   
เพิ่มข่าวโดย :   pimpilar.ch@up.ac.th   
12/3/2567 16:48:14น. 145
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน