คณะผู้บริหารวิทยาศาสตร์ร่วมกับคณาจาย์ ได้เข้าพบนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

13/3/2567 14:41:56น. 52
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
วันพุธที่ 6 มีนาคม 2567 คณะผู้บริหารวิทยาศาสตร์ร่วมกับคณาจาย์ ได้เข้าพบนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการส่งเสริมความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือในการขับเคลื่อนงานวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการเพื่อร่วมขับเคลื่อนและสร้างเครือข่ายการพัฒนาจังหวัดพะเยา


 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ภัทราวรรณ หมื่นวังใน   
ข้อมูล/ข่าว :    ภัทราวรรณ หมื่นวังใน   
เพิ่มข่าวโดย :   pimpilar.ch@up.ac.th   
13/3/2567 14:41:56น. 52
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน