สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะศิลปศาสตร์ เข้าร่วมการประกวดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น ระดับอุดมศึกษาในเขตภาคเหนือ ครั้งที่ 17

14/3/2567 11:31:24น. 125
สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะศิลปศาสตร์ เข้าร่วมการประกวดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น ระดับอุดมศึกษาในเขตภาคเหนือ ครั้งที่ 17


       สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะศิลปศาสตร์ เข้าร่วมการประกวดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น ระดับอุดมศึกษาในเขตภาคเหนือ ครั้งที่ 17 ซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่นในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาภาคเหนือ ร่วมกับกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ ภายใต้การสนับสนุนจากสถานศึกษา บริษัท และองค์กรต่าง ๆ เมื่อวันเสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องประชุมออดิทอเรียม มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีมหาวิทยาลัยทั่วภาคเหนือ ส่งตัวแทนเข้าร่วมจำนวน 21 ราย สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ส่งตัวแทนเข้าร่วมการประกวด จำนวน 2 ราย ได้แก่ นางสาวอพัดชา เยี่ยมสันเทียะ และ นางสาวปรายฟ้า อินเทพ โดยมี Dr. Isao Yamaki เป็นอาจารย์ผู้ฝึกซ้อม และมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณภัทร แสนโภชน์ เป็นอาจารย์ผู้ดูแลการเข้าประกวด ซึ่งนางสาวปรายฟ้า อินเทพ นิสิตชั้นปีที่ 3 ได้รับรางวัลอันดับที่ 5 ในการประกวดครั้งนี้


       สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะศิลปศาสตร์ เข้าร่วมการประกวดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่นฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ด้านการใช้ภาษา และให้นิสิตได้มีโอกาสนำความรู้ที่ได้รับจากการเรียนภาษาญี่ปุ่น มาประยุกต์ใช้ในการทำกิจกรรม อันจะเป็นการพัฒนาทักษะทางด้านภาษาญี่ปุ่น อีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นและเสริมสร้างแรงบันดาลใจให้นิสิตมีความภาคภูมิใจในการเรียนภาษาญี่ปุ่นต่อไป                    

                             

ภาพ: สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะศิลปศาสตร์ / อาจารย์พันธุ์พิชญา ปัญญาฟู ประธานหลักสูตร ศศ.บ. ภาษาญี่ปุ่น

ข้อมูล / ข่าว: อาจารย์พันธุ์พิชญา ปัญญาฟู / นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง เจ้าหน้าที่ประจำคณะศิลปศาสตร์    
ดูอัลบั้มภาพเพิ่มเติมได้ที่ :
https://www.facebook.com/photolibarts/

ติดตามข่าวสารคณะศิลปศาสตร์ได้ที่ : http://www.libarts.up.ac.th/


  

facebooktwitterline


ภาพ :   สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะศิลปศาสตร์ / อาจารย์พันธุ์พิชญา ปัญญาฟู   
ข้อมูล/ข่าว :    อาจารย์พันธุ์พิชญา ปัญญาฟู / นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง   
เพิ่มข่าวโดย :   khettaphat.ph@up.ac.th   
14/3/2567 11:31:24น. 125
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน