มหาวิทยาลัยพะเยาจัดพิธีสักการะพระบรมสารีริกธาตุ พิธีตักน้ำและเจริญพระพุทธมนต์น้ำสรงพระธาตุจอมทอง ประจำปี 2567

14/3/2567 16:06:30น. 68
มหาวิทยาลัยพะเยาจัดพิธีสักการะพระบรมสารีริกธาตุ พิธีตักน้ำและเจริญพระพุทธมนต์น้ำสรงพระธาตุจอมทอง ประจำปี 2567
มหาวิทยาลัยพะเยาจัดพิธีสักการะพระบรมสารีริกธาตุ
พิธีตักน้ำและเจริญพระพุทธมนต์น้ำสรงพระธาตุจอมทอง ประจำปี 2567