วิทยาลัยการศึกษา ร่วมกับ คณะศิลปศาสตร์ และคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดำเนินกิจกรรมพิธีตักน้ำและเจริญพระพุทธมนต์น้ำสรงพระธาตุจอมทอง ประจำปี ๒๕๖๗

14/3/2567 17:04:48น. 61
วิทยาลัยการศึกษา ร่วมกับ คณะศิลปศาสตร์ และคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดำเนินกิจกรรมพิธีตักน้ำและเจริญพระพุทธมนต์น้ำสรงพระธาตุจอมทอง ประจำปี ๒๕๖๗

   วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๗ รองศาสตราจารย์ ดร.รักษิต สุทธิพงษ์ คณบดีวิทยาลัยการศึกษา พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน ดำเนินกิจกรรมพิธีตักน้ำและเจริญพระพุทธมนต์น้ำสรงพระธาตุจอมทอง เนื่องในประเพณีแห่ผ้าห่มพระธาตจอมทอง มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี ๒๕๖๗ โดยความร่วมมือระหว่างคณะศิลปศาสตร์ วิทยาลัยการศึกษา และ คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ณ บริเวณอ่างหลวง มหาวิทยาลัยพะเยา โดยในพิธีดังกล่าว ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงษบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกันกล่าวคำอธิษฐานขอนำน้ำจากอ่างหลวง ไปประกอบพิธีพุทธาภิเษกเพื่อสรงน้ำพระธาตุจอมทอง จังหวัดพะเยา

  พิธีสักการะพระบรมสารีริกธาตุ พิธีตักน้ำและเจริญพระพุทธมนต์น้ำสรงพระธาตุจอมทองในครั้งนี้ ได้มีการนำพระบรมสารีริกธาตุจากประเทศอินเดีย และน้ำจากแหล่งน้ำสำคัญมารวมกัน ๗ แห่ง ได้แก่ “แม่น้ำปิง” จังหวัดเชียงใหม่ “แม่น้ำวัง” จังหวัดลำปาง “แม่น้ำยม” จังหวัดแพร่ “แม่น้ำน่าน” จังหวัดน่าน “แม่น้ำโขง” จังหวัดเชียงราย “น้ำกว๊านพะเยา” จังหวัดพะเยา และยังได้นำ “น้ำจากอ่างหลวง” ซึ่งเป็นแหล่งเก็บน้ำที่ใหญ่ที่สุดภายในมหาวิทยาลัยพะเยา และเป็นแหล่งน้ำสำคัญที่ใช้หล่อเลี้ยงชีวิตชาวมหาวิทยาลัยพะเยา มาประกอบพิธีสรงน้ำพระธาตุจอมทอง เนื่องในประเพณีแห่ผ้าห่มพระธาตจอมทอง มหาวิทยาลัยพะเยา ที่จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๗ ณ บริเวณโบราณสถานพระธาตุจอมทอง จังหวัดพะเยา เพื่อความเป็นสิริมงคลและร่มเย็นเป็นสุขของชาวมหาวิทยาลัยพะเยา รวมถึงยังเป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของชาวพะเยา ให้คงอยู่สืบไป 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   khomthit.cha@up.ac.th   
14/3/2567 17:04:48น. 61
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน