คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมมือกับ คณะศิลปศาสตร์ และวิทยาลัยการศึกษา จัดพิธีสัdการะพระบรมสารีริกธาตุ พิธีตักน้ำและเจริญพระพุทธมนต์น้ำสรงพระธาตุจอมท

18/3/2567 10:23:43น. 68
คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์
       วันพุธที่ 13 มีนาคม 2567 คณะศิลปศาสตร์, วิทยาลัยการศึกษา และคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ร่วมมือกันจัดพิธีตักน้ำและเจริญพุทธมนต์น้ำสรงพระธาตุจอมทอง ภายใต้โครงการประเพณีแห่ผ้าห่มพระธาตุจอมทอง ประจำปี 2567 ขึ้น ณ บริเวณข้างอ่างเก็บน้ำ (อ่างหลวง) และโถงอาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา


      พิธีตักน้ำและเจริญพุทธมนต์น้ำสรงพระธาตุจอมทองในครั้งนี้ ได้นำน้ำจากแหล่งน้ำสำคัญ 7 แห่ง มาประกอบพิธี ได้แก่ แม่น้ำปิง จังหวัดเชียงใหม่, แม่น้ำวัง จังหวัดลำปาง, แม่น้ำยม จังหวัดแพร่, แม่น้ำน่าน จังหวัดน่าน, แม่น้ำโขง จังหวัดเชียงราย, แม่น้ำอิง จังหวัดพะเยา และอ่างหลวง แหล่งเก็บน้ำในมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ใช้หล่อเลี้ยงชีวิต ความเป็นอยู่ และเป็นสถานที่รวมจิตใจของทั้งนิสิตและบุคลากร มหาวิทยาลัยพะเยา ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยในพิธีดังกล่าว ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงษบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยและบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกันกล่าวคำอธิษฐานขอนำน้ำจากอ่างหลวง เพื่อนำไปประกอบพิธีสรงน้ำพระธาตุจอมทอง เนื่องในประเพณีแห่ผ้าห่มพระธาตุจอมทอง มหาวิทยาลัยพะเยา ที่จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2567 ณ บริเวณโบราณสถานพระธาตุจอมทอง จังหวัดพะเยา


      พิธีตักน้ำและเจริญพทธมนต์น้ำสรงพระธาตุจอมทอง ในครั้งนี้ได้ดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อย อีกทั้งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ถือเป็นโอกาสอันดียิ่งที่ทุกฝ่ายงานในมหาวิทยาลัยพะเยา โดยเฉพาะ 3 คณะ ซึ่งเป็นเจ้าภาพหลักในการจัดงาน ได้แก่ คณะศิลปศาสตร์, วิทยาลัยการศึกษา และคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ร่วมแรง ร่วมใจ ช่วยกันอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมพิธีตักน้ำและเจริญพุทธมนต์น้ำสรงพระธาตุจอมทองนี้ ให้คงอยู่คู่มหาวิทยาลัยพะเยาและจังหวัดพะเยาสืบต่อไป


 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   เพ็ญพิทักษ์ รัตนหิรัญ   
ข้อมูล/ข่าว :    เพ็ญพิทักษ์ รัตนหิรัญ   
เพิ่มข่าวโดย :   penpitak.ra@up.ac.th   
18/3/2567 10:23:43น. 68
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน