วิทยาลัยการจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ลงพื้นที่ศึกษาดูงาน ในรายวิชาการบริหารธุรกิจเพื่อสังคม ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

19/3/2567 15:34:48น. 42
วิทยาลัยการจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ลงพื้นที่ศึกษาดูงาน ในรายวิชาการบริหารธุรกิจเพื่อสังคม ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
      วันที่ 16 มีนาคม 2567 นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฬาภรณ์ ขอบใจกลาง ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต และนิสิตหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา ลงพื้นที่ศึกษาดูงาน ที่ตลาดหลวงปู่ทวด หมู่ 4 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ใน โครงการการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน วิชาการบริหารธุรกิจเพื่อสังคม ด้วยการนำมาประยุกต์ใช้ ด้วยวิธีการถอดบทเรียน ด้านการบริหารทรัพยากรชุมชนและซอฟต์เพาเวอร์ต้นแบบ ในการพัฒนาการเรียนการสอนวิสาหกิจเพื่อสังคม
      โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาให้นิสิตหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้มีความรู้ความเข้าใจ โดยการเรียนรู้จากสถานที่จริง จากวิสาหกิจต้นแบบที่ประสบความสำเร็จ ด้านการพัฒนาตลาดมีชีวิต สู่วิสาหกิจเพื่อสังคม นำมาถอดบทเรียน และนำมาประยุกต์กับวิชาการบริหารธุรกิจเพื่อสังคม ให้นิสิตสามารถนำมาใช้เป็นต้นแบบในการขยายสู่วิสาหกิจเพื่อสังคมของชุมชนตนเอง และท้องถิ่นได้อย่างเหมาะสม

#SDG17
💜💛💜💛💜💛💜💛💜💛
🌐Website วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา
http://www.upcm.up.ac.th/
🌐Facebook วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา
https://www.facebook.com/cmbkk.up
🌐Youtube วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา
https://www.youtube.com/channel/UCSM3ThjKzEqZa5iNdnpzjCA
.
#วิสัยทัศน์
"เป็นสถาบันชั้นนำที่มีความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการยุคใหม่ เพื่อนวัตกรรมและความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชน สู่สากล อย่างยั่งยืน"
.
#ค่านิยมร่วม
U = Unity
P = Professional
C = Collaboration
M = Merit
#วัฒนธรรมองค์กร
“ร่วมแรง ร่วมใจ ร่วมเรียนรู้ เพื่อการพัฒนา”
.
#วิทยาลัยการจัดการ #มหาวิทยาลัยพะเยา


 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   rachatapan.wo@up.ac.th   
19/3/2567 15:34:48น. 42
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน