ประธานหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรร่วมเสวนา เรื่อง “Anthropocene ในทวิวัจน์ของนักมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์”

19/3/2567 15:39:45น. 136
Anthropocene ในทวิวัจน์ของนักมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์” ในการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 62

วันที่ 7 มีนาคม 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิติ ไวกวี ประธานหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับเชิญเป็นวิทยากรร่วมเสวนา เรื่อง “Anthropocene ในทวิวัจน์ของนักมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์” ในการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 62 จัดโดย คณะมนุษยศาสตร์ ร่วมกับคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ ห้องประชุมและแสดงดนตรี ชั้น 2 อาคารจุฬาภรณ์พิศาลศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    ผศ.อุดม งามเมืองสกุล   
เพิ่มข่าวโดย :   krittabhorn.ju@up.ac.th   
19/3/2567 15:39:45น. 136
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน