มหาวิทยาลัยพะเยา รับมอบที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง จากแม่ชีสัมฤทธิ์ จบกิจ เพื่อใช้ประโยชน์ในกิจการของมหาวิทยาลัยพะเยา

20/3/2567 17:18:06น. 282
มหาวิทยาลัยพะเยา รับมอบที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง จากแม่ชีสัมฤทธิ์ จบกิจ เพื่อใช้ประโยชน์ในกิจการของมหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยพะเยา รับมอบที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง จากแม่ชีสัมฤทธิ์ จบกิจ
เพื่อใช้ประโยชน์ในกิจการของมหาวิทยาลัยพะเยา
           วันที่ 15 มีนาคม 2567 อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ พร้อมผู้บริหารต้อนรับและจัดพิธีรับมอบที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง จากแม่ชีสัมฤทธิ์ จบกิจ และคณะ เพื่อใช้ประโยชน์ในกิจการของมหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมกับได้จัดพิธีรับมอบที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ณ ห้องประชุม L807 ชั้น 8 วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา อาคารเวฟเพลส กรุงเทพมหานคร