มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมการพบปะหารือข้อราชการระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยากับกงสุลอินเดีย จังหวัดเชียงใหม่

21/3/2567 9:22:14น. 99
มหาวิทยาลัยพะเยา กงสุลอินเดีย
วันที่ 20 มีนาคม 2567 อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ได้มอบหมายให้ รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์จันทร์ วงศ์จันทร์ตา ผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยพะเยา วิทยาเขตเชียงราย พร้อมด้วย นายประกิจพันธ์ พัฒนหิรัญธำรง หัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์ กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมการพบปะหารือข้อราชการระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยากับกงสุลอินเดีย จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อกระชับสัมพันธไมตรีระหว่างจังหวัดพะเยากับสถานกงสุลอินเดีย ประจำจังหวัดเชียงใหม่ และเพื่อร่วมหารือด้านต่างๆ อาทิ การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ณ ห้องรับรองผู้ว่าราชการจังหวัด ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดพะเยา


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   งานวิเทศสัมพันธ์   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวธาราทิพย์ สูงขาว   
เพิ่มข่าวโดย :   thratip.so@up.ac.th   
21/3/2567 9:22:14น. 99
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน