คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.พะเยา ร่วมหารือ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน พัฒนาหลักสูตรการจัดฝึกอบรมร่วมกัน

21/3/2567 10:28:38น. 130
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.พะเยา ร่วมหารือ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน พัฒนาหลักสูตรการจัดฝึกอบรมร่วมกัน

  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอราวิล ถาวร รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ, อาจารย์อธิคม บุญซื่อ ประธานหลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คมกฤต เมฆสกุล อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 264304[1]-นิสัยอุตสาหกรรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพในที่ทํางาน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนกานต์ สวนกัน อาจารย์ประจำหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า, ดร.บรรเทิง ยานะ อาจารย์ประจำหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า และอาจารย์อโณทัย กล้าการขาย อาจารย์ประจำหลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการ, เข้าร่วมหารือการพัฒนารายวิชา 264304[1]-นิสัยอุตสาหกรรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพในที่ทํางาน ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน ในวันที่ 20 มีนาคม 2567 ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา

 พร้อมกันนี้ยังร่วมหารือเกี่ยวกับการจัดทำมาตรฐานฝีมือแรงงานใน 3 หลักสูตร ได้แก่ การจัดทำมาตรฐาน การทดสอบฝีมือแรงงาน ช่างเชื่อมไฟฟ้า ช่างเขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และการพัฒนาบันทึกข้อตกลงร่วมกัน (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยาและกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

  ภายใต้การหารือครั้งนี้ได้รับเกียรติจากคุณบุญเรือง สุนทรสลิษฏ์กุล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา เปิดบ้านต้อนรับคณาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์เข้าศึกษาดูงานการฝึกอบรมฝีมือแรงงานช่างยานยนต์ไฟฟ้า (EV) ของสำนักงาน เพื่อพัฒนาหลักสูตรการจัดฝึกอบรมร่วมกันต่อไปในอนาคต  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ประชาสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    ประชาสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   sireethorn.ro@up.ac.th   
21/3/2567 10:28:38น. 130
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน