วิทยาลัยการศึกษา เข้าร่วมพิธีปิดโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้อำนวยการและหัวหน้างาน รุ่นที่ 1 UP EMPOWERMENT 2023

21/3/2567 14:37:22น. 71
วิทยาลัยการศึกษา เข้าร่วมพิธีปิดโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้อำนวยการและหัวหน้างาน รุ่นที่ 1 UP EMPOWERMENT 2023
    วันที่ 20 มีนาคม 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.รักษิต สุทธิพงษ์ คณบดีวิทยาลัยการศึกษา พร้อมด้วย นางสาวกัญญาภัทร วิมลสุต หัวหน้าสำนักงาน นางยลดา อินเปรี้ยว หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป นางสาวปวันรัตน์ วังมา หัวหน้างานวิชาการ นายวิทวัส ธิวัย หัวหน้างานแผนงาน และนางศศิธร เทพรังสาร หัวหน้างานฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการศึกษา เข้าร่วมพิธีปิดโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้อำนวยการและหัวหน้างาน รุ่นที่ 1 UP EMPOWERMENT 2023 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นประธานในการกล่าวปิดโครงการฯ ทั้งนี้โครงการดังกล่าวได้จัดขึ้น ในระหว่างวันที่ 5 - 7 มีนาคม 2567 และวันที่ 11 - 15 มีนาคม 2567 ที่ผ่านมา โดยมีผู้อำนวยการ หัวหน้าสำนักงาน และหัวหน้างาน เข้าร่วมโครงการ จำนวนทั้งสิ้น 165 คน เพื่อให้หัวหน้าสำนักงานและหัวหน้างานวิทยาลัยการศึกษา ทราบขอบข่ายงานที่เกี่ยวข้องกับบริบทการบริหารงานอุดมศึกษา ให้เกิดเป็นความรู้ ทักษะ และความสามารถในการบริหารจัดการอย่างมืออาชีพ รวมถึงสร้างเครือข่ายความร่วมมือ บูรณาการทำงานร่วมกัน และเตรียมพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงบริบทของสังคมไทยและสังคมโลก เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่อย่างยั่งยืน ซึ่งในพิธีปิดโครงการฯ ได้มีการนำเสนอผลการดำเนินการ ลงพื้นที่ชุมชนสู่พื้นที่เชิงสร้างสรรค์ ของกลุ่มผู้เข้าร่วมโครงการทั้ง 10 กลุ่ม พร้อมกับร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และรับมอบเกียรติบัตร จากอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ปราการ บุญมาวงค์ ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   khomthit.cha@up.ac.th   
21/3/2567 14:37:22น. 71
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน