ม.พะเยา จัดพิธีมอบปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิซาทันตแพทยศาสตร์แด่ ศาสตราจารย์พิเศษ ทันตแพทย์หญิง ท่านผู้หญิงเพ็ชรา เตชะกัมพุช

24/3/2567 22:06:50น. 61
จัดพิธีมอบปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิซาทันตแพทยศาสตร์


          วันเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2567 มหาวิทยาลัยพะเยา จัดพิธีมอบปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ แด่ ศาสตราจารย์พิเศษ ทันตแพทย์หญิง ท่านผู้หญิงเพ็ชรา เตชะกัมพุช เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณและเป็นเกียรติแก่มหาวิทยาลัย โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษอรรถพล ใหญ่สว่าง นายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา กล่าวมอบปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา กล่าวคำประกาศเกียรติคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิดา เทพหินลัพ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มอบชุดครุยวิทยฐานะ รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง ดร.พัชราวรรณ ศรีศิลปนันทน์ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มอบปริญญาบัตร และนายโสภณ ทองดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มอบหนังสือที่ระลึก


          จากนั้น นายวรวุฒิ กุลแก้ว กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิทันตนวัตกรรมฯ เป็นผู้นำเยี่ยมชมมูลนิธิทันตนวัตกรรมฯ ผู้เข้าร่วมพิธีดังกล่าว ประกอบด้วย กรรมการสภามหาวิทยาลัยพะเยาและแขกผู้มีเกียรติ ณ มูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   กองบริการการศึกษา   
ข้อมูล/ข่าว :    กองบริการการศึกษา   
เพิ่มข่าวโดย :   tidaduen.ut@up.ac.th   
24/3/2567 22:06:50น. 61
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน