วิทยาลัยการจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จัดการเสวนาพิเศษเรื่อง การเงินและการลงทุน สำหรับนักลงทุนและผู้ประกอบการรุ่นใหม่ เพื่อความมั่งคั่งอย่าง

25/3/2567 12:58:34น. 35
วิทยาลัยการจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จัดการเสวนาพิเศษเรื่อง การเงินและการลงทุน สำหรับนักลงทุนและผู้ประกอบการรุ่นใหม่ เพื่อความมั่งคั่งอย่างยั่งยืน
วันที่ 24 มีนาคม 2567 เวลา 13.00 – 16.30 น. วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ได้จัดเสวนาพิเศษเรื่อง “การเงินและการลงทุน สำหรับนักลงทุนและผู้ประกอบการรุ่นใหม่ เพื่อความมั่งคั่งอย่างยั่งยืน” ในรายวิชาการจัดการการเงิน และรายวิชาการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจสตาร์ทอัพและการสร้างธุรกิจใหม่ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.รักษิต สุทธิพงษ์ รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยการจัดการ เป็นประธานกล่าวเปิดงานดังกล่าว ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.รณชิต มหัทธนะพฤทธิ์ ประธานกรรมการ บมจ.อิทธิฤทธิ์ไนซ์ คอร์ปอเรชั่น และ บมจ.ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ และ ดร.อนิรุทธิ์ เตชะอุบล นักธุรกิจอิสระ มาร่วมเสวนาให้ความรู้ และแนะนำข้อมูลที่เป็นประโยชน์ พร้อมด้วย ดร.ชมพูนุช จิตติถาวร อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ร่วมเป็นพิธีกรในการสวนา ณ ห้อง R805 วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา ชั้น 8 อาคารเวฟเพลส กรุงเทพฯ และ ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม Zoom Meeting
การจัดเสวนาพิเศษครั้งนี้ เป็นการเสวนาเกี่ยวกับ ความรู้ความเข้าใจ การวางแผนเรื่องการเงิน การวางแผนลงทุนธุรกิจหรือการจัดการลงทุนหลังเกษียณ การลงทุน Cryptocurrency และ Bitcoin การลงทุนในธุรกิจสำหรับเป็นผู้ประกอบการ ที่ได้จากประสบการณ์ตรงจากวิทยากรทั้งสองท่าน เพื่อให้ผู้เข้าร่วมรับฟังเสวนา มีความพร้อมในการบริหารจัดการเงินได้อย่างราบรื่นและมีเงินเพียงพอสำหรับใช้จ่ายที่สอดคล้องกับการดำรงชีวิตในช่วงก่อนและหลังเกษียณ ทั้งนี้ มีผู้บริหาร ประธานหลักสูตร คณาจารย์ บุคลากร นิสิตหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมรับฟังการเสวนาเป็นจำนวนมาก
💜💛💜💛💜💛💜💛💜💛
.
"เป็นสถาบันชั้นนำที่มีความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการยุคใหม่ เพื่อนวัตกรรมและความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชน สู่สากล อย่างยั่งยืน"
.
U = Unity
P = Professional
C = Collaboration
M = Merit
“ร่วมแรง ร่วมใจ ร่วมเรียนรู้ เพื่อการพัฒนา”
.


    

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   rachatapan.wo@up.ac.th   
25/3/2567 12:58:34น. 35
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน