คณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมประเพณีแห่ผ้าห่มพระธาตุจอมทอง จังหวัดพะเยา

25/3/2567 13:14:19น. 197
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
วันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2567 คณะวิทยาศาสตร์ นำโดย ดร.พัชรินทร์ ตั้งชัยสุริยา รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตนิสิตสัมพันธ์ และนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ เป็นตัวแทนเข้าร่วมประเพณีแห่ผ้าห่มพระธาตุจอมทอง จังหวัดพะเยา ครั้งที่ 9 ประจำปี 2567 เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นโดยการยึดถือขนบธรรมเนียมประเพณี อันดีงาม ผสมผสานกับวัฒนธรรมความเชื่อที่มีมาแต่โบราณของชาวพุทธ ณ โบราณสถานพระธาตุจอมทอง วัดศรีโคมคำ พระอารามหลวง 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   พรหมภัสสร อะสะนิธิกูร   
ข้อมูล/ข่าว :    พรหมภัสสร อะสะนิธิกูร/พิมพิลา จันกันธรรม   
เพิ่มข่าวโดย :   pimpilar.ch@up.ac.th   
25/3/2567 13:14:19น. 197
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน