มหาวิทยาลัยพะเยาสืบสานประเพณีแห่ผ้าห่มพระธาตุจอมทอง ประจำปี 2567

25/3/2567 13:44:37น. 202
มหาวิทยาลัยพะเยาสืบสานประเพณีแห่ผ้าห่มพระธาตุจอมทอง ประจำปี 2567
มหาวิทยาลัยพะเยาสืบสานประเพณีแห่ผ้าห่มพระธาตุจอมทอง ประจำปี 2567