คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เข้าศึกษาดูงานกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของร่างกายมนุษย์

26/3/2567 9:50:58น. 46
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เข้าศึกษาดูงานกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของร่างกายมนุษย์

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2567 ที่ผ่านมา คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้เปิดบ้านต้อนรับนักศึกษาจากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ชั้นปีที่ 1 จำนวน 45 คน และอาจารย์ผู้ดูแลจำนวน 3 คน โดยมี ผศ.ดร.สิทธิศักดิ์ ทองรอง รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวต้อนรับ จากนั้นได้นักศึกษาได้เข้าเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพทด้านกายวิภาคศาสตร์ โดยได้มีคณาจารย์และนักวิทยาศาสตร์สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับระบบโครงกระดูกและกล้ามเนื้อ ระบบทางเดินอาหาร และระบบหัวใจและหลอดเลือด ต่อด้วยการพัฒนาศักยภาพด้านสรีรวิทยา โดยมีคณาจารย์สาขาวิชาสรีรวิทยา ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับระบบประสาท และระบบทางเดินหายใจ

  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นิภาพร ตันเครือ   
ข้อมูล/ข่าว :    นิภาพร ตันเครือ   
เพิ่มข่าวโดย :   teerapat.se@up.ac.th   
26/3/2567 9:50:58น. 46
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน