วิทยาลัยการศึกษา เข้าร่วมประเพณีแห่ผ้าห่มพระธาตุจอมทอง มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี ๒๕๖๗

26/3/2567 10:04:29น. 39
วิทยาลัยการศึกษา เข้าร่วมประเพณีแห่ผ้าห่มพระธาตุจอมทอง มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี ๒๕๖๗

     วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๗ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทร คล้ายอ่ำ รองคณบดีฝ่ายแผนงานและพัฒนาคุณภาพนิสิต พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ นพรัก ผู้ทรงคุณวุฒิ บุคลากร และนิสิตวิทยาลัยการศึกษา ได้เข้าร่วมโครงการ “ประเพณีแห่ผ้าห่มพระธาตุจอมทอง มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี ๒๕๖๗” โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นประธานในพิธีฯ โครงการประเพณีแห่ผ้าห่มพระธาตุจอมทอง ในครั้งนี้ เป็นโครงการในความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยพะเยา โดย คณะศิลปศาสตร์ วิทยาลัยการศึกษา และคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมกับวัดศรีโคมคำ พระอารามหลวง จังหวัดพะเยา เทศบาลเมืองพะเยา สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา ตลอดจนองค์กรภาครัฐและภาคเอกชนในจังหวัดพะเยา รวมถึงประชาชนใน ๑๔ ชุมชนเมืองและชุมชนรอบวัดพระธาตุจอมทอง และหน่วยงานระดับท้องถิ่นของจังหวัดพะเยา

     ภายในงานมีการจัดขบวนแห่ผ้าห่มพระธาตุ จากบริเวณศาลหลักเมือง จังหวัดพะเยาไปยังวัดศรีโคมคำ พระอารามหลวง และโบราณสถานพระธาตุจอมทอง พร้อมกับการฟ้อนนำขบวนแห่ ในชุด "ปัญญาเรืองรองม่วงทอง ม.พะเยา" ของนิสิตจากคณะศิลปศาสตร์ วิทยาลัยการศึกษา และคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนชุมชน พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนท้องถิ่น และสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย ด้านการทำนุบำรุงศิลปะและ วัฒนธรรม มุ่งหวังที่จะปลูกฝังค่านิยมอันดีงามแก่นิสิต และเป็นการสนับสนุนให้นิสิต ได้มีโอกาสจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ ตามปณิธานของมหาวิทยาลัย "ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน"และวิสัยทัศน์ "มหาวิทยาลัยสร้างปัญญา เพื่อนวัตกรรมชุมชน สู่สากล อย่างยั่งยืน" 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   khomthit.cha@up.ac.th   
26/3/2567 10:04:29น. 39
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน