นิสิตวิศวกรรมอุตสาหการ มพ. ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมภาพถ่าย "พะเยาเมืองแห่งการเรียนรู้ของยูเนสโก"

27/3/2567 9:31:41น. 162
นิสิตวิศวกรรมอุตสาหการ มพ. ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมภาพถ่าย "พะเยาเมืองแห่งการเรียนรู้ของยูเนสโก"

  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พจนศักดิ์ พจนา อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและเป็นที่ปรึกษาการให้กับนายพนัชกร กิติมา นิสิตชั้นปีที่ 3 หลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการ ในการเข้าร่วมประกวดประเภทบุคคลทั่วไปการแข่งขันภาพถ่ายภายใต้หัวข้อ “พะเยาเมืองแห่งการเรียนรู้ของยูเนสโก” ซึ่งจัดให้มีการตัดสินรอบชิงชนะเลิศเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2567 ที่ผ่านมา ในงาน PHAYAO Learning City Forum & Hackathon ณ บริเวณลานหน้าอุทยานการเรียนรู้ TK Park จังหวัดพะเยา

 โดยนิสิตวิศวกรรมอุตสาหการ ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมจากการแข่งขันดังกล่าว คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จึงขอแสดงความยินดีและขอขอบคุณนิสิตที่ได้สร้างชื่อเสียงให้กับคณะ รวมถึงส่งเสริมให้นิสิตนำประสบการณ์ที่ได้รับ มาเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับน้อง ๆ รุ่นต่อไปในอนาคต 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ประชาสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    ประชาสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   sireethorn.ro@up.ac.th   
27/3/2567 9:31:41น. 162
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน