กองกิจการนิสิต จัดโครงการเสริมสร้างสุขภาวะภายในองค์กร Good Health Well – Being : BMI Challenge

27/3/2567 10:43:50น. 31
BMI
วันอังคารที่ 26 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น. กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดยนายพิเชษฐ ถูกจิตร ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต พร้อมด้วยบุคลากร จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ด้านโภชนาการภายใต้โครงการ ‘‘เสริมสร้างสุขภาวะภายในองค์กร (1 ส่วนงาน 1 โปรแกรม) Good Health Well – Being : BMI Challenge’’ ณ ห้องประชุมฟ้ามุ่ย อาคารสงวนเสริมศรี โดยได้รับเกียรติจาก ดร.วิทวัส สัจจาพงศ์ อาจารย์ประจำหลักสูตรโภชนาการและการกำหนดอาหาร คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา มาบรรยายให้ความรู้เรื่องหลักโภชนาการที่ถูกต้องและเหมาะสมกับร่างกาย 


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   กองกิจการนิสิต   
ข้อมูล/ข่าว :    กองกิจการนิสิต   
เพิ่มข่าวโดย :   chaturong.ch@up.ac.th   
27/3/2567 10:43:50น. 31
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน