คณะศิลปศาสตร์เข้าร่วมแสดงนิทรรศการผลการดำเนินงาน โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง

27/3/2567 15:31:32น. 73
คณะศิลปศาสตร์เข้าร่วมแสดงนิทรรศการผลการดำเนินงาน โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง

       เมื่อวันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2567 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะศิลปศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมกฤช ตาชม พร้อมด้วย นายสถาพร เทพอุดม นักวิชาการศึกษา เข้าร่วมแสดงนิทรรศการผลการดำเนินงาน โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง (U-School Mentoring) ซึ่งจัดขึ้นโดย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ณ ห้องประชุมซาลอนเอและซาลอนบี ชั้น 2 โรงแรมสวิสโซเทล กรุงเทพฯ รัชดา โดยคณะศิลปศาสตร์ ได้นำเสนอผลงาน “นิทานสองภาษา ส่งเสริมความรู้ท้องถิ่นเมืองพะเยา” ซึ่งจัดแสดงในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาอุดมศึกษาภาคเหนือตอนบน


       การแสดงผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาท้องถิ่นฯ มีกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ 1) การแสดงวีดิทัศน์นำเสนอภาพรวมผลการดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง 2) การแสดงของนักเรียนจากเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง 3) การกล่าวปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “การศึกษาขั้นพื้นฐานกับความมั่นคงของชาติ” โดย องคมนตรี พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา 4) พิธีมอบโล่และประกาศเกียรติคุณให้แก่เครือข่ายพัฒนาอุดมศึกษา ทั้ง 9 เครือข่าย 5) การเสวนา เรื่อง “AI กับอนาคตการศึกษาของเด็กไทย” 6) การนำเสนอสื่อต้นแบบในรูปแบบ TED Talk ของ 9 เครือข่ายฯ และ 7) ชมกรณีศึกษา: การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงานเชิงพื้นที่ เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีนิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเครือข่ายด้วย

             

ภาพ / ข้อมูล: นายสถาพร เทพอุดม นักวิชาการศึกษา คณะศิลปศาสตร์ 

ข่าว: นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง เจ้าหน้าที่ประจำคณะศิลปศาสตร์    
ดูอัลบั้มภาพเพิ่มเติมได้ที่ :
https://www.facebook.com/photolibarts/

ติดตามข่าวสารคณะศิลปศาสตร์ได้ที่ : http://www.libarts.up.ac.th/


  

facebooktwitterline


ภาพ :   นายสถาพร เทพอุดม   
ข้อมูล/ข่าว :    นายสถาพร เทพอุดม / นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง   
เพิ่มข่าวโดย :   khettaphat.ph@up.ac.th   
27/3/2567 15:31:32น. 73
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน