ศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์ จัดทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี เพื่อประกอบสำเร็จการศึกษาและเทียบรายวิชา 001205

27/3/2567 15:58:41น. 78
ศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์ จัดทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี เพื่อประกอบสำเร็จการศึกษาและเพื่อเทียบรายวิชา 001205

       ศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์ ได้ดำเนินการจัดทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป รอบเดือนมีนาคม 2567 สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี ทุกรหัส เพื่อประกอบสำเร็จการศึกษา (แบบมีค่าลงทะเบียน) ในวันศุกร์ที่ 22 มีนาคม โดยมีผู้เข้ารับการทดสอบ รวมทั้งสิ้น 713 คน จากนั้นจัดทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษฯ สำหรับนิสิต รหัส 65 (แบบไม่มีค่าลงทะเบียน) ในวันเสาร์ที่ 23 มีนาคม โดยมีผู้เข้ารับการทดสอบ รวมทั้งสิ้น 385 คน และการทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษฯ สำหรับนิสิต รหัส 66 (แบบไม่มีค่าลงทะเบียน) เพื่อเทียบรายวิชา 001205 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชิงวิชาการและวิชาชีพ ในวันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม โดยมีผู้เข้ารับการทดสอบ รวมทั้งสิ้น 260 คน ดำเนินการทดสอบทั้งหมด ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารเรียนและปฏิบัติการด้านภาษา (ICT) มหาวิทยาลัยพะเยา โดยมีคณะกรรมการควบคุมการทดสอบ คอยกำกับดูแลความเรียบร้อย ประสานงาน และให้คำแนะนำแก่นิสิต ตลอดการทดสอบฯ คณะศิลปศาสตร์ขอขอบคุณคณาจารย์และบุคลากร ที่ได้ร่วมกันปฏิบัติงานดังกล่าว ให้ลุล่วงตามวัตถุประสงค์

 

ภาพ: คณะกรรมการควบคุมการทดสอบ ศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์

ข้อมูล / ข่าว: ศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์ / นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง เจ้าหน้าที่ประจำคณะศิลปศาสตร์                            

เว็บไซต์คณะศิลปศาสตร์ : https://www.libarts.up.ac.th/ 
Facebook อัลบั้มภาพเพิ่มเติม :
https://www.facebook.com/photolibarts/


 

facebooktwitterline


ภาพ :   คณะกรรมการควบคุมการทดสอบ ศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    ศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์ / นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง เจ้าหน้าที่ประจำคณะศิลปศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   khettaphat.ph@up.ac.th   
27/3/2567 15:58:41น. 78
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน