คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตรของคณะให้กับนักเรียนมัธยมศึกษาของโรงเรียนวังเหนือวิทยาคม จ.ลำปาง

1/4/2567 11:04:23น. 33
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรของคณะให้กับนักเรียนมัธยมศึกษาของโรงเรียนวังเหนือวิทยาคม จ.ลำปาง
เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทัพพ์ขวัญ ศรีรัตยาวงค์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พยาม การดี อาจารย์ประจำหลักสูตร นายสมเกียรติ์ วงค์กลม รักษาการหัวหน้างานห้องปฏิบัติการพยาบาลและบริการสุขภาพ เข้าพบผู้บริหารสถานศึกษา ครูแนะแนว และนักเรียนระดับมัธยมศึกษาของโรงเรียนวังเหนือวิทยาคม  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง เพื่อแนะแนวการศึกษาและประชาสัมพันธ์หลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนของคณะพยาบาลศาสตร์ ได้แก่ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี) และหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตร 1 ปี) รวมถึงการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการรับเข้าศึกษา ทุนการศึกษา และสวัสดิการต่างๆ ที่จะสนับสนุนให้นิสิตได้อยู่และเรียนอย่างมีความสุขในมหาวิทยาลัยพะเยา
facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นายสมเกียรติ์ วงค์กลม   
ข้อมูล/ข่าว :    นายสมเกียรติ์ วงค์กลม   
เพิ่มข่าวโดย :   somkiat.wo@up.ac.th   
1/4/2567 11:04:23น. 33
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน