ศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์ จัดอบรมเพื่อสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ ด้วยข้อสอบศูนย์ภาษา UP-STEP (C1)

1/4/2567 15:21:26น. 95
ศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์ จัดอบรมเพื่อสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ ด้วยข้อสอบศูนย์ภาษา UP-STEP (C1)

       ศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์ จัดอบรมเพื่อสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ ด้วยข้อสอบศูนย์ภาษา UP-STEP (C1) สำหรับนิสิตหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ รหัส 62-64 ประจำเดือนมีนาคม 2567 ในวันศุกร์ที่ 28 มีนาคม 2567 แบ่งกิจกรรมออกเป็น 2 ช่วง ประกอบด้วย การอบรมภาษาอังกฤษ เวลา 09.00-16.00 น. จากนั้น ผู้เข้าอบรม เข้ารับการทดสอบภาษาอังกฤษ เวลา 17.00-19.00 น. ณ ห้อง CE 12206 อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยพะเยา โดยมีนิสิตเข้ารับการทดสอบ รวมทั้งสิ้น 76 คน และมีคณะกรรมการผู้ควบคุมการทดสอบจากศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกันกำกับดูแลการทดสอบ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

       The Language Center in the School of Liberal Arts coordinated a training and examination program for English proficiency (C1) among undergraduates from the School of Liberal Arts, English Program (Student ID. 62-64) with Language Center Examination (UP-STEP C1). The training was held on Friday, March 28th, 2024, from 9:00 a.m. to 4:00 p.m. The examination was held on the same day, from 5:00 p.m. to 7:00 p.m. in room number CE 12206, University of Phayao. A total of 76 students participated in the training and examination.

ภาพ: นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง เจ้าหน้าที่ประจำคณะศิลปศาสตร์

ข้อมูล / ข่าว: นางสาวปวลี ดวงดี รักษาการหัวหน้างานศูนย์ภาษา / นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง เจ้าหน้าที่ประจำคณะศิลปศาสตร์                                         

เว็บไซต์คณะศิลปศาสตร์ : https://www.libarts.up.ac.th/ 
Facebook อัลบั้มภาพเพิ่มเติม :
https://www.facebook.com/photolibarts/


 

facebooktwitterline


ภาพ :   นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวปวลี ดวงดี / นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง   
เพิ่มข่าวโดย :   khettaphat.ph@up.ac.th   
1/4/2567 15:21:26น. 95
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน