วิทยาลัยการศึกษา ดำเนินกิจกรรมติดตามการปฏิบัติการวิชาชีพบริหารการศึกษาในหน่วยงานทางการศึกษา ณ สพม.เชียงราย สพป.เชียงราย เขต 1 และสพป.เชียงราย เขต 3

2/4/2567 13:06:52น. 21
วิทยาลัยการศึกษา ดำเนินกิจกรรมติดตามการปฏิบัติการวิชาชีพบริหารการศึกษาในหน่วยงานทางการศึกษา ณ สพม.เชียงราย สพป.เชียงราย เขต 1 และสพป.เชียงราย เขต 3
    วันที่ 21-22 มีนาคม 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิดาวัลย์ อุ่นกอง อาจารย์สาขาวิชาการบริหารการศึกษา พร้อมด้วย ดร.ธารารัตน์ มาลัยเถาวน์ อาจารย์สาขาวิชาการบริหารการศึกษา และดร.อาภาพรรณ ประทุมไทย ดร.นริศรา เสือคล้าย อาจารย์สาขาวิชาวัดและประเมินผลการศึกษา เข้านิเทศ สัมมนา ติดตาม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ นิสิตระดับปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ออกฝึกปฏิบัติการวิชาชีพบริหารการศึกษาในหน่วยงานทางการศึกษา ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3


 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   khomthit.cha@up.ac.th   
2/4/2567 13:06:52น. 21
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน