วิทยาลัยการศึกษา ดำเนินกิจกรรมติดตามการปฏิบัติการวิชาชีพบริหารการศึกษาในหน่วยงานทางการศึกษา ณ สพม.น่าน และสพป.น่าน เขต1

2/4/2567 13:10:16น. 23
วิทยาลัยการศึกษา ดำเนินกิจกรรมติดตามการปฏิบัติการวิชาชีพบริหารการศึกษาในหน่วยงานทางการศึกษา ณ สพม.น่าน และสพป.น่าน เขต1
    วันที่ 25-26 มีนาคม 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันติ บูรณะชาติ ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา และหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.โสภา อำนวยรัตน์ อาจารย์สาขาวิชาการบริหารการศึกษา นางศศิธร เทพรังสาร หัวหน้างานฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการศึกษา นางสรญา จรัสโสภาสิทธิ์ และนายธนพล เชื้อเมืองพาน นักวิชาการศึกษา เข้านิเทศ สัมมนา ติดตาม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ นิสิตระดับปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ออกฝึกปฏิบัติการวิชาชีพบริหารการศึกษาในหน่วยงานทางการศึกษา ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1


 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   khomthit.cha@up.ac.th   
2/4/2567 13:10:16น. 23
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน