คณะศิลปศาสตร์ ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สนามบรมราชกุมารี

2/4/2567 15:37:56น. 89
คณะศิลปศาสตร์ ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สนามบรมราชกุมารี


     เมื่อวันอังคารที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๗ คณะศิลปศาสตร์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตติมา กาวีระ คณบดี พร้อมด้วย อาจารย์ณัฐวร วงศ์จิตราทร รองคณบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต และบุคลากรสายสนับสนุน คณะศิลปศาสตร์ เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สนามบรมราชกุมารี ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๗ ทรงเจริญพระชนมายุ ๖๙ พรรษา ซึ่งจัดขึ้นโดยมหาวิทยาลัยพะเยา ณ ลานสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อแสดงความจงรักภักดี และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยมีกิจกรรม ประกอบด้วย พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ การถ่ายรูปเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ และ กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ “ม.พะเยาจิตอาสา”


     ในโอกาสนี้ อาจารย์ธีรพัฒน์ พูลทอง ศิษย์เก่าดีเด่น คณะศิลปศาสตร์ ได้ประพันธ์โคลงอาศิรวาท เพื่อน้อมถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สนามบรมราชกุมารี ความว่า     

ภาพ / ข่าว : นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง เจ้าหน้าที่ประจำคณะศิลปศาสตร์

ข้อมูล : สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา / หน่วยกิจการนิสิต คณะศิลปศาสตร์
เว็บไซต์คณะศิลปศาสตร์ :
http://libarts.up.ac.th/  
Page Facebook :
https://www.facebook.com/photolibarts/ 

facebooktwitterline


ภาพ :   นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง   
ข้อมูล/ข่าว :    สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา / หน่วยกิจการนิสิต คณะศิลปศาสตร์ / นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง   
เพิ่มข่าวโดย :   khettaphat.ph@up.ac.th   
2/4/2567 15:37:56น. 89
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน