คณะวิทยาศาสตร์ เข้ารับฟังการชี้แจงการดำเนินการเข้าตรวจนับวัสดุคงคลังของส่วนงานและหน่วยงานประจําปีงบประมาณพ.ศ. 2567

2/4/2567 15:45:25น. 131
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
วันที่ 1 เมษายน2567 พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัลยา จำปาทอง รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฝ่ายบริหารและการพัฒนาที่ยั่งยืน และบุคลากรสายสนับสนุน ร่วมต้อนรับ งานพัสดุกลาง กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อรับฟังการชี้แจงการดำเนินการเข้าตรวจนับวัสดุคงคลังของส่วนงานและหน่วยงานประจําปีงบประมาณพ.ศ. 2567 เพื่อตรวจเช็คใบเบิกวัสดุรายงานสรุป รับเข้าเบิกจ่ายคงเหลือวัสดุ ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยาเรื่องแนวปฏิบัติการบริหารพัสดุพ.ศ. 2563 ตั้งแต่วันที่ 1-5 เมษายน 2567 เป็นต้นไป จนกว่าการตรวจสอบจะเสร็จสิ้น


 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คณะวิทยาศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    ศุภชัย ผลศุภรักษ์   
เพิ่มข่าวโดย :   pimpilar.ch@up.ac.th   
2/4/2567 15:45:25น. 131
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน