คณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา ปลูกต้นดอกคำใต้ จำนวน 169 ต้น (กระถินเทศ)

2/4/2567 16:08:43น. 162
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
วันที่ 2 เมษายน2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัลยา จำปาทอง รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฝ่ายบริหารและการพัฒนาที่ยั่งยืน และบุคลากรสายสนับสนุน เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน โดยกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นการปลูกต้นดอกคำใต้ จำนวน 169 ต้น (กระถินเทศ) ซึ่งอําเภอดอกคำใต้ในจังหวัดพะเยา ก็ตั้งชื่อตามชื่อของดอกคำใต้นี้ ด้วยเช่นกัน และ อำเภอดอกคำใต้ ยังใช้ต้นดอกคำใต้เป็นพรรณไม้ประจำอำเภอดอกคำใต้


 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ศุภชัย ผลศุภรักษ์   
ข้อมูล/ข่าว :    พฤกษา พันธ์ปัญญา   
เพิ่มข่าวโดย :   pimpilar.ch@up.ac.th   
2/4/2567 16:08:43น. 162
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน