คณะพยาบาลศาสตร์จัดโครงการขับเคลื่อนสุขภาวะที่ดีในองค์กร Project : Good Health Well-Being : BMI Challenge

2/4/2567 22:13:57น. 46
โครงการขับเคลื่อนสุขภาวะที่ดีในองค์กร
เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2567 คณะพยาบาลศาสตร์จัดโครงการขับเคลื่อนสุขภาวะที่ดีในองค์กร Project : Good Health Well-Being : BMI Challenge เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรภายในส่วนงานมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ให้มีสุขภาพที่ดี เพื่อสนับสนุนการมุ่งสู่การเป็นองค์กรสุขภาพดีอย่างยั่งยืน ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นายสมเกียรติ์ วงค์กลม   
ข้อมูล/ข่าว :    นายสมเกียรติ์ วงค์กลม   
เพิ่มข่าวโดย :   somkiat.wo@up.ac.th   
2/4/2567 22:13:57น. 46
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน