กองกิจการนิสิต นำนิสิตเข้ารับการประเมินและคัดเลือกนักศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

3/4/2567 10:06:58น. 62
นิสิตพระราชทาน
วันที่ 2 เมษายน 2567 งานวินัยและพัฒนานิสิตสู่ความเป็นเลิศ กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา นำนิสิตที่มีผลงานดีเด่น และผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ให้เป็นตัวแทนนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา นายวีรภัทร์ สินธุวงศ์ นิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาการตลาดดิจิตอล คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้ารับการประเมินและคัดเลือกนักศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 เขตภาคเหนือ ณ มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา จังหวัดนครสวรรค์


 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   กองกิจการนิสิต   
ข้อมูล/ข่าว :    กองกิจการนิสิต   
เพิ่มข่าวโดย :   chaturong.ch@up.ac.th   
3/4/2567 10:06:58น. 62
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน