โครงการจัดทำ IR

4/4/2567 9:55:32น. 241
-
โครงการจัดทำ IR วันที่ 17 พฤษภาคม 2567 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้อง Active Learning Classroom อาคารเรียนรวม (CE)
วิทยากรโดย
รองศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ มุ่งวัฒนา
กรรมการคณะอนุกรรมการรางวัลคุณภาพแห่งชาติ
และอาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
facebooktwitterline


ภาพ :   งานพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ   
ข้อมูล/ข่าว :    งานพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ   
เพิ่มข่าวโดย :   noppadol.am@up.ac.th   
4/4/2567 9:55:32น. 241
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน