คณะผู้บริหารพบสโมสรนิสิตวิทยาลัยการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

4/4/2567 15:59:20น. 67
คณะผู้บริหารพบสโมสรนิสิตวิทยาลัยการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566
    เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.รักษิต สุทธิพงษ์ คณบดีวิทยาลัยการศึกษา พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทร คล้ายอ่ำ รองคณบดีฝ่ายแผนงานและพัฒนาคุณภาพนิสิต ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ สัพโส ผู้ช่วยคณบดี นายวิทวัส ธิวัย หัวหน้างานแผนงาน และนางชุติมดี ไชยเบ้า นายคมธิต จันตะมะ นักวิชาการศึกษา เข้าร่วมประชุมพบปะสโมสรนิสิตวิทยาลัยการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย นางสาววิไลวรรณ แสงเอี่ยม นิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต แขนงวิชาชีววิทยา และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ชั้นปีที่ 3 ประธานสโมสรนิสิต วิทยาลัยการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 พร้อมด้วยคณะกรรมการสโมสรนิสิต เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของสโมสรนิสิตวิทยาลัยการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 รวมถึงบอกเล่าความประทับใจและความภาคภูมิใจจากการทำงานสโมสรนิสิตวิทยาลัยการศึกษาในช่วงปีที่ผ่านมา


 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   khomthit.cha@up.ac.th   
4/4/2567 15:59:20น. 67
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน