วิศวกรรมศาสตร์ มพ. จับมือ มูราตะ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จัด Project Day ภายใต้หลักสูตร Non–Degree

9/4/2567 9:35:17น. 272
วิศวกรรมศาสตร์ มพ. จับมือ มูราตะ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จัด Project Day ภายใต้หลักสูตร Non–Degree

   เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2567 ที่ผ่านมา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับ บริษัท มูราตะ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดกิจกรรม “APPLICATION ENGINEERING PROJECT IMPLEMENT PLAN” ณ ห้องประชุม ชั้น 1 บริษัท มูราตะ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด ให้แก่ผู้เข้าร่วมหลักสูตรการจัดการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตจากการประยุกต์ใช้ความรู้หุ่นยนต์อุตสาหกรรมเบื้องต้น ภายใต้โครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ หลักสูตรประเภทประกาศนียบัตร (Non-Degree) การจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตจากการประยุกต์ใช้ความรู้หุ่นยนต์อุตสาหกรรมเบื้องต้น โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัทธิ์ธนนท์ พงษ์พานิช เป็นหัวหน้าโครงการ

   คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงศ์ ดำรงวิริยะนุภาพ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ โรจนวสุ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชระ แลน้อย ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา, อาจารย์ศุภกาญจน์ แก่นท้าว ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยชนน์ เกษสุวรรณ รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฝ่ายวิชาการ นวัตกรรม และคุณภาพหลักสูตร คณะวิทยาศาสตร์ คณาอาจารย์ บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย ทีมผู้บริหาร และบุคลากรบริษัท มูราตะ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด เข้าร่วมกิจกรรม “APPLICATION ENGINEERING PROJECT IMPLEMENT PLAN” เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้น เพื่อให้ผู้เข้าร่วมหลักสูตรได้นำเสนอโครงงานของตนเองจากการประยุกต์ใช้ความรู้ในหลักสูตรแก่ผู้บริหาร หัวหน้างาน และอาจารย์ที่ปรึกษา มากกว่า 10 ผลงาน อาทิเช่น การวิเคราะห์ Database, IOT, Dashboard และ Data Visualization เป็นต้น โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหลักสูตร “การจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตจากการประยุกต์ใช้ความรู้หุ่นยนต์อุตสาหกรรมเบื้องต้น” จะสร้างกำลังคนที่ตอบโจทย์ความต้องการด้านแรงงานระยะยาวให้สอดคล้องกับโมเดลการพัฒนาเศรษฐกิจของไทย หรือ Thailand 4.0 ตามความต้องการแรงงานทักษะขั้นสูงของประเทศไทย ภายใต้โครงการพัฒนาทักษะกำลังคนของประเทศ (Re-skill / Up-skill / New-skill) อีกทั้งเป็นการต่อยอดการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านวิชาการร่วมกันในอนาคต   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ประชาสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    ประชาสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   sireethorn.ro@up.ac.th   
9/4/2567 9:35:17น. 272
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน