คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการอบรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดทำคู่มือปฏิบัติงานสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน

9/4/2567 10:53:06น. 104
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการอบรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดทำคู่มือปฏิบัติงานสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัด "โครงการอบรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดทำคู่มือปฏิบัติงานสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน" เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรสายสนับสนุนมีความรู้ความเข้าใจ และเรียนรู้เทคนิคการจัดทำคู่มือปฏิบัติการ ในวันพุธที่ 3 เมษายน 2567 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ร้าน HAPPY GARDEN

รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงศ์ ดำรงวิริยะนุภาพ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้เห็นถึงความสำคัญของการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานในการพัฒนากระบวนการและความก้าวหน้าในสายอาชีพของบุคลากร จึงส่งเสริมให้มีการจัดโครงการอบรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดทำคู่มือปฏิบัติงานสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนขึ้น

กิจกรรมในครั้งนี้ได้ นางสาวรัชนีวรรณ หมั่นแสวง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ให้เกียรติเป็นวิทยากรให้ความรู้ แนะนำเทคนิคของการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานในการพัฒนากระบวนการและความก้าวหน้าในสายอาชีพของบุคลากร พร้อมทำ Workshop เพื่อให้บุคลากรสามารถจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานและใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาประสิทธิภาพในงานของตนเองต่อไป 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ประชาสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    ประชาสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   sireethorn.ro@up.ac.th   
9/4/2567 10:53:06น. 104
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน