สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะศิลปศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรม "การสัมมนาครูสอนภาษาญี่ปุ่น ครั้งที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2566"

9/4/2567 16:31:02น. 152
สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะศิลปศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรม "การสัมมนาครูสอนภาษาญี่ปุ่น ครั้งที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2566"


เมื่อวันที่ 6-7 เมษายน 2567 คณาจารย์สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะศิลปศาสตร์ ได้เข้าร่วมกิจกรรม "การสัมมนาครูสอนภาษาญี่ปุ่น ครั้งที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2566" ซึ่งจัดขึ้นโดยเครือข่าย Northern Thai University Consortium for Japanese Language-Japanese Studies (JCC) ณ จังหวัดพะเยา โดยมีคณาจารย์จากสมาชิกเครือข่าย รวม 20 ท่าน เข้าร่วมการสัมมนาในครั้งนี้

กิจกรรมวันที่ 6 เมษายน ได้รับความอนุเคราะห์จาก อาจารย์ Mamoru Morita จาก The Japan Foundation, Bangkok มาเป็นวิทยากรการอบรมในหัวข้อ "อารมณ์ขันกับการสอนภาษาญี่ปุ่น" พร้อมแบ่งกลุ่มทำ Workshop เพื่อคิดเรื่องสั้นตลกขบขัน และถ่ายทอดผ่านศิลปะการแสดงที่เรียกว่า “โคบานาชิ” จากนั้นได้สรุปประเด็นเกี่ยวกับกิจกรรมดังกล่าวฯ ร่วมกัน

กิจกรรมวันที่ 7 เมษายน สมาชิกเครือข่ายฯ ได้ร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานและทำกิจกรรม หรือโครงการของแต่ละมหาวิทยาลัย เพื่อให้เห็นกระบวนการและข้อแตกต่างในการเตรียมการจัดกิจกรรม ที่มีความหลากหลายของแต่ละมหาวิทยาลัย จากนั้นได้แบ่งกลุ่มอนุกรรมการ เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับประเด็นการฝึกงานและปฏิบัติสหกิจในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงกิจกรรม โครงการ และการศึกษาวิจัยที่จะทำร่วมกันในอนาคต ทั้งนี้ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ขอขอบคุณคณาจารย์ทุกท่าน ที่เข้าร่วมการสัมมนา และ JCC ที่ให้การสนับสนุนการสัมมนาในครั้งนี้

 

 

ข้อมูล/ภาพ: สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา และ 

Facebook Page: Northern Thai University Consortium for Japanese Language-Japanese Studies

ข่าว: นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง เจ้าหน้าที่ประจำคณะศิลปศาสตร์                                

เว็บไซต์คณะศิลปศาสตร์ : http://www.libarts.up.ac.th/ 
Facebook อัลบั้มภาพเพิ่มเติม :
https://www.facebook.com/photolibarts/


  

facebooktwitterline


ภาพ :   สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา / Northern Thai University Consortium for Japanese Language-Japanese Studies   
ข้อมูล/ข่าว :    JCC / นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง เจ้าหน้าที่ประจำคณะศิลปศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   khettaphat.ph@up.ac.th   
9/4/2567 16:31:02น. 152
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน