คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ต้อนรับคณะดูงานจาก ศูนย์บริการสุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

11/4/2567 11:57:23น. 89
     คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ต้อนรับคณะดูงานจาก ศูนย์บริการสุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
วันที่ 10 เมษายน 2567

คณะสาธารณสุขศาสตร์  มหาวิทยาลัยพะเยา ต้อนรับคณะดูงานจาก ศูนย์บริการสุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

คณะสาธารณสุขศาสตร์  มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ต้อนรับผู้บริหารและคณะศึกษาดูงานจากศูนย์บริการสุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พทป.ธิดารัตน์ ดวงยอด รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายวิชาการการและเผยแพร่และกำกับดูแลฝ่ายชะลอวัยและความงาม และฝ่ายส่งเสริมธุรกิจสุขภาพและความงาม พร้อมคณะฯ ณ ห้องประชุมคณะสาธารณสุขศาสตร์ ชั้น 3

โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมคิด จูหว้า คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ พร้อมคณะฯ ให้การต้อนรับและบรรยายภาพรวมการดำเนินงานของคณะสาธารณสุขศาสตร์ ที่เป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำที่มีผลดำเนินการเป็นเลิศด้านสาธารณสุขศาสตร์และการแพทย์แผนตะวันออก ในการสร้างปัญญาและนวัตกรรมสุขภาพเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนของชุมชนสู่สากล โดยการเข้าศึกษาดูงานในครั้งนี้ถือเป็นโอกาสที่ดี ซึ่งก่อให้เกิดพันธมิตรระหว่างหน่วยงาน นำมาสู่ความร่วมมือในอนาคต ต่อไป
facebooktwitterline


ภาพ :   คณะสาธารณสุขศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะสาธารณสุขศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   orawan.po@up.ac.th   
11/4/2567 11:57:23น. 89
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน