คณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งผู้นำนิสิต จัดการเลือกตั้งผู้นำนิสิต ประจำปีการศึกษา 2567 (ประธานสภานิสิต , ประธานสารวัตรนิสิต , ประธานสหเวียง )

18/4/2567 16:45:46น. 66
ผู้นำนิสิต

วันพฤหัสบดี ที่ 18 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น. กองกิจการนิสิต ได้เชิญคณะกรรมการ  สภานิสิต สารวัตรนิสิต และเวียง ประจำปีการศึกษา 2567  เข้าร่วมประชุมเพื่อคัดเลือกประธานในแต่ละหน่วยผู้นำนิสิต รวมถึงคณะกรรมการแต่ละหน่วย ทั้งนี้ได้ชี้แจงเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน โดยใช้การประชุมออนไลน์ทาง Microsoft Team โดยนางสาวสรณี เกิดทอง เลขานุการคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งผู้นำนิสิต ได้รับมอบหมายให้เป็นประธานการประชุม  และคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งผู้นำนิสิตร่วมเป็นสักขีพยาน ในการประชุมดังกล่าว

โดยที่ประชุมให้มีการลงคะแนนทางลับ เพื่อนับผลคะแนน โดยผลการนับคะแนน ปรากฎว่า

ประธานสภานิสิต ประจำปีการศึกษา 2567  ได้แก่ นายธนาวัฒน์ ยามูล  จากคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์

ประธานสารวัตรนิสิต ประจำปีการศึกษา 2567 ได้แก่ นายอนุรักษ์ ธรรมวงค์  จากคณะสาธารณสุขศาสตร์

ประธานสหเวียง ประจำปีการศึกษา 2567 ได้แก่ นางสาวประภัสสร แสนโคตร จากวิทยาลัยการศึกษา  

facebooktwitterline


ภาพ :   กองกิจการนิสิต   
ข้อมูล/ข่าว :    กองกิจการนิสิต   
เพิ่มข่าวโดย :   chaturong.ch@up.ac.th   
18/4/2567 16:45:46น. 66
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน