ผู้บริหารพบปะนิสิตหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

21/4/2567 16:29:38น. 47
ผู้บริหารพบปะนิสิตหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
     วันที่ 21 เมษายน 2567 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป รองศาสตราจารย์ ดร.รักษิต สุทธิพงษ์ รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยการจัดการ พบปะกับนิสิตวิทยาลัยการจัดการ หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ในรายวิชา 176703 นโยบายและกลยุทธ์การศึกษา ซึ่งมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ เอี่ยมคงสี เป็นผู้รับผิดชอบรายวิชาดังกล่าว เพื่อให้ผู้บริหาร และนิสิตได้มีโอกาสพบปะพูดคุยและรับฟังความคิดเห็นของนิสิตเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน รวมทั้งได้ถ่ายทอดอุดมการณ์ความเป็นผู้บริหารสถานศึกษาให้แก่นิสิตได้นำไปใช้ในการพัฒนากลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาตนเองต่อไป

#SDG3 #SDG4 #SDG5 #SDG16
#วิทยาลัยการจัดการ
#มหาวิทยาลัยพะเยา
#CollegeofManagementBangkok
#UPCM
#UniversityofPhayao

💜💛💜💛💜💛💜💛💜💛
🌐Website วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา
http://www.upcm.up.ac.th/
🌐Facebook วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา
https://www.facebook.com/cmbkk.up
🌐Youtube วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา
https://www.youtube.com/channel/UCSM3ThjKzEqZa5iNdnpzjCA


    

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   rachatapan.wo@up.ac.th   
21/4/2567 16:29:38น. 47
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน