โครงการสนับสนุนอาจารย์พัฒนาด้านการพัฒนาหลักสูตร โดย คณะเกษตรศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยพะเยา

22/4/2567 11:52:49น. 59
โครงการสนับสนุนอาจารย์พัฒนาด้านการพัฒนาหลักสูตร โดย คณะเกษตรศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยพะเยา

ในวันที่ 19 เมษายน 2567 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการสนับสนุนอาจารย์พัฒนาด้านการพัฒนาหลักสูตรคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับเกียรติจากท่านคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ฯ ผศ.ดร.วิพรพรรณ์ เนื่องเม็ก เป็นประธานเปิดโครงการดังกล่าวฯ

 

ทั้งนี้จัดขึ้นเพื่อจุดประสงค์ในการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ เพื่อพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับหลักสูตร AUN QA ให้เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพมากขึ้น เปลี่ยนจุดอ่อนเป็นจุดแข็ง ให้กับหลักสูตร พัฒนาสืบต่อไป ณ ห้อง Active Learning Classroom มหาวิทยาลัยพะเยา

 
 

   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คณะเกษตรศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    กิตติธัช ตุ้ยคำ   
เพิ่มข่าวโดย :   kittithat.tu@up.ac.th   
22/4/2567 11:52:49น. 59
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน